Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Privacy Policy

Privacybeleid

Rechtopzon BV respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om het contact zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Rechtopzon BV zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verstrekken.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Rechtopzon BV gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Rechtopzon BV, dan kunt u contact met ons opnemen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente informatie, wat betreft onze privacy policy.

VERANTWOORDELIJKHEID

In dit privacy statement staat informatie over hoe de Rechtopzon BV omgaat met persoonsgegevens die via internet, de website of van uzelf worden verkregen. Bij het verwerken van de persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft aan wat de rechten zijn van iemand van wie gegevens worden gebruikt en wat de plichten zijn van instanties die gegevens gebruiken. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de website van de Rechtopzon BV. Dit betekent dat persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard of gebruikt, onder deze wet vallen. Onder persoonsgegeven wordt verstaan een gegeven dat herleidbaar is tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van een persoonsgegevens zijn de naam van een persoon, het huisadres of e-mailadres.

Al onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse naleving.

Wanneer wij een beroep doen op vertrouwde derde partijen, waaronder onze gelieerde ondernemingen en onze dochterondernemingen, om namens ons te handelen door taken te verrichten zoals het aanleveren van informatie, het verwerken van creditcardbetalingen en het verlenen van klantenservice, worden er contractuele of andere passende middelen gebruikt om ervoor te zorgen dat die derde partijen dit beleid en alle toepasselijke privacywetten naleven.

Onze website kan koppelingen naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites. Wij raden onze gebruikers aan om de privacyverklaringen van elke website die persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt, te lezen wanneer zij onze site verlaten. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op informatie die door ons wordt verzameld in het kader van de Rechtopzon BV-dienst. Lees de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie.

(a) Gebruikersaccounts en persoonlijke informatie

IDENTIFICATIEDOELEINDEN

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens met als algemene doel u de Rechtopzon BV-dienst aan te kunnen bieden zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden, en voor specifieke doeleinden die in of in overeenstemming met dit beleid zijn vastgesteld. Behoudens het voorgaande, verzamelen wij persoonlijke gegevens om uw bestellingen uit te voeren, om uw betalingen te verwerken, om bedragen te innen die u verschuldigd bent, om te reageren op uw verzoeken om informatie en dienstverlening, om met u te communiceren, om intern onderzoek uit te voeren zodat wij een beter inzicht krijgen in uw behoeften en wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen; om de activiteiten van Rechtopzon BV te beheren en waar nodig verkooprapporten te verstrekken aan onze inhoudleveranciers, en zoals anderszins toegestaan of vereist door de wet.

Tenzij het doel vanzelfsprekend is vanwege de aard van de betreffende transactie, zullen wij de doeleinden waarvoor persoonlijke informatie wordt verzameld op of voor het moment waarop de informatie wordt verzameld, identificeren.

De voorgestelde doeleinden zullen op een redelijke, begrijpelijke manier worden beschreven.

Een voorbeeld van een vanzelfsprekend doel is het verzoek om de naam en het adres van de persoon tijdens het registratieproces voor de Rechtopzon BV-dienst om die gebruiker toegang tot de dienst te verschaffen.

Om inhoud van de Rechtopzon BV dienst te kopen en om inhoud op de Rechtopzon BV dienst aan te bieden, moeten gebruikers een account aanmaken. Er is persoonlijke informatie vereist, waaronder uw echte naam, uw e-mailadres, uw wachtwoord en uw land van verblijf. Als u bent aangemeld, wordt u geïdentificeerd door uw gebruikersnaam. Dit kan uw echte naam zijn, als u daarvoor kiest, of u kunt ervoor kiezen om te publiceren onder een pseudoniem, de gebruikersnaam die u hebt geselecteerd toen u uw account hebt aangemaakt.

Wanneer u op Rechtopzon BV een aankoop verricht, wordt u om verdere informatie gevraagd die nodig is om uw aankoop te voltooien. Wij zullen die informatie opslaan in uw account tot u ons de opdracht geeft deze informatie te verwijderen.

Wij vragen u om bepaalde persoonlijke gegevens wanneer u een Rechtopzon BV-gebruikersaccount aanmaakt, waaronder uw e-mailadres en een wachtwoord, die worden gebruikt om uw account tegen ongeoorloofde toegang te beschermen.

Wij kunnen informatie registreren over uw gebruik, zoals wanneer en hoe vaak u gebruikmaakt van de Rechtopzon BV-dienst, evenals informatie die u weergeeft of waarop u binnen de Rechtopzon BV-dienst klikt (inclusief onderdelen van de gebruikersinterface, instellingen en andere informatie), en kunnen deze informatie delen met vertrouwde derden, waaronder onze uitgevers of andere inhoudleveranciers.

Wij kunnen uw gebruiksinformatie gebruiken om u een meer gevarieerde ervaring aan te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld inhoud presenteren die volgens ons voor u interessant is, op basis van de informatie die wij over uw gebruik registreren.

Wanneer u Rechtopzon BV bezoekt, verzamelen wij informatie over het type browser dat u gebruikt en uw IP-adres, en kunnen wij die informatie gebruiken om u een meer gevarieerde ervaring aan te bieden.

Wanneer u bent aangemeld, kunnen wij die informatie koppelen aan uw account.

We kunnen gebruikmaken van 'clear GIF's' (ook bekend als 'web beacons') in e-mailberichten in html-indeling die naar onze gebruikers worden verzonden om te controleren welke e-mailberichten door de ontvangers worden geopend.

Alle persoonlijke informatie of inhoud die u vrijwillig online vrijgeeft (in reacties, recensies, enz.) wordt openbaar beschikbaar en kan door anderen worden verzameld en gebruikt. Indien u een bijdrage levert aan de Rechtopzon BV dienst, wordt de volledige inhoud van uw bericht openbaar gepubliceerd. Als u iets schrijft, dient u te veronderstellen dat uw bericht voor altijd kan worden bewaard.

(b) Email

Wanneer u een Rechtopzon account aanmaakt, kan het voorkomen dat u moet kiezen of wij, of onze vertrouwde derde partijen, u e-mails kunnen verzenden over de Rechtopzon BV-dienst of de producten die door u worden gekocht. U kunt deze optie op elk moment wijzigen via uw account settings. Wij behouden ons het recht voor om u van tijd tot tijd belangrijke e-mailberichten over uw account te verzenden, ook al hebt u ervoor gekozen om geen e-mails van ons te ontvangen.

(c) Wachtwoorden

Uw gebruikersaccount wordt beschermd door een door u gekozen wachtwoord. Wachtwoorden beschermen de integriteit van uw account.

Alle gebruikers worden aangemoedigd om sterke wachtwoorden te kiezen (het wordt aangeraden om hoofletters, tekens en cijfers en gewone letters door elkaar te gebruiken) en om ze nooit met iemand te delen. Het is verboden om het wachtwoord van een andere gebruiker, direct dan wel indirect, bewust openbaar te maken.

Bescherm uzelf tegen ongeoorloofde toegang tot uw wachtwoord en uw computer door u na uw sessie af te melden wanneer u een gedeelde computer gebruikt.

(d) Kinderen jonger dan achttien jaar

Alleen gebruikers van achtien jaar en ouder mogen zich registreren voor het gebruik van de Rechtopzon BV dienst. Minderjarigen (is die leeftijd tot waarop men meerderjarig wordt in het rechtsgebied waar de minderjarige verblijft) moeten de toestemming van hun ouders verkrijgen alvorens ze Rechtopzon BV gebruiken of informatie over zichzelf of iemand anders via het internet verzenden.

(e) Cookies

Cookies zijn alfanumerieke identificatoren die wij via uw webbrowser op de harde schijf van uw computer overbrengen zodat onze systemen uw browser kunnen herkennen en ons vertellen hoe en wanneer pagina's op onze website worden bezocht en door hoeveel mensen. Cookies van Rechtopzon BV verzamelen geen persoonlijke informatie, en wij combineren geen informatie die via cookies wordt verzameld met andere persoonlijke gegevens om informatie te krijgen over uw identiteit of over uw gebruikersnaam of e-mailadres.

In het 'help'-gedeelte van de werkbalk in de meeste browsers vindt u informatie over hoe u kunt voorkomen dat uw browser nieuwe cookies accepteert, hoe u de browser kunt instellen zodat u een melding krijgt wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, of hoe u cookies volledig kunt uitschakelen. Wij raden u aan om cookies geactiveerd te laten, omdat cookies u de mogelijkheid bieden om bepaalde functies van de Rechtopzon BV-dienst te gebruiken.

Sommige van onze zakelijke partners, zoals onze adverteerders, kunnen gebruikmaken van cookies op onze website. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies.

(f) Logboekregistratie

Telkens wanneer u een website bezoekt, verzendt u informatie naar de webserver. De meeste webservers houden een deel van deze informatie automatisch bij in een logboek, dat kan worden gebruikt om een globaal beeld te krijgen van welke pagina's populair zijn, welke andere websites koppelingen naar deze website bevatten, en welke webbrowsers mensen gebruiken.

Deze logboeken worden gebruikt om statistieken over de website te genereren; de ruwe logboekgegevens worden niet openbaar gemaakt.

Logboekgegevens kunnen door ontwikkelaars en beheerders worden onderzocht bij het oplossen van technische problemen en bij het opsporen van storende webspiders die de site overbelasten. IP-adressen van gebruikers, ofwel afkomstig van die logboeken of van records in de database, worden vaak gebruikt om gebruikersnamen en netwerkadressen met elkaar in verband te brengen wanneer er onderzoek wordt gedaan naar misbruik van de Rechtopzon BV-dienst, waaronder vandalisme, het lastigvallen van andere gebruikers of andere verstoringen van de website.

BEPERKING VAN GEBRUIK, BEKENDMAKING EN BEWARING

Persoonlijke informatie zal niet worden gebruikt of worden bekendgemaakt voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, behalve met uw toestemming of zoals vereist of toegestaan door de wet of dit beleid.

De informatie zal alleen zo lang als voor deze doeleinden nodig is worden bewaard, of zoals vereist door de wet.

Voor de duidelijkheid, en onverminderd het algemene karakter van het voorgaande, voeren wij het beleid dat persoonlijke identificeerbare gegevens die in de serverlogboeken van Rechtopzon BV worden verzameld, door onze systeembeheerders kunnen worden vrijgegeven in de volgende situaties:

als reactie op een gerechtelijk bevel, een dagvaarding of een andere verplichte wettelijke procedure;

met de toestemming van de betreffende gebruiker;

aan onze leidinggevenden, onze juridisch adviseur of hun vertegenwoordigers, indien dit nodig is om klachten over misbruik te onderzoeken;

indien de informatie betrekking heeft op paginaweergaven die zijn gegenereerd door een spider of een bot en de verspreiding ervan noodzakelijk is om technische problemen te illustreren of op te lossen;

indien de gebruiker schade berokkent aan de Rechtopzon BV-dienst of zich voortdurend storend gedraagt, kunnen de gegevens worden vrijgegeven om doelgericht IP-adressen te blokkeren, of om te helpen een klacht te formuleren bij de betreffende internetproviders;

indien het redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten, eigendommen of veiligheid, of de rechten, eigendommen of veiligheid van de gebruikers van de Rechtopzon BV-dienst of het publiek te beschermen;

aan vertrouwde derde partijen, waaronder onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen, die namens ons handelen bij het aanbieden van de Rechtopzon BV-dienst.

Daarnaast kan uw persoonlijke informatie worden gebruikt en bekendgemaakt of overgedragen aan een of meer andere partijen, waaronder onze gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen (afzonderlijk een 'derde partij') in de loop van een aankoop- en verkooptransactie, een fusie, samensmelting, consolidatie, joint venture of andere soort bedrijfscombinatie, een reorganisatie of herstructurering of financiering van al onze activiteiten of activa of een deel ervan (een 'zakelijke transactie'), inclusief om een derde partij de mogelijkheid te bieden om een dergelijke zakelijke transactie al dan niet voort te zetten.

In een dergelijk geval zullen wij uw persoonlijke informatie alleen bekendmaken indien:

de persoonlijke informatie noodzakelijk is opdat de partijen zouden kunnen bepalen om de zakelijke transactie al dan niet voort te zetten en, indien wordt beslist de zakelijke transactie voort te zetten, om de zakelijke transactie uit te voeren en te voltooien;

de derde partij een passende overeenkomst is aangegaan op grond waarvan het gebruik en de bekendmaking van uw persoonlijke informatie is beperkt tot:

doeleinden die betrekking hebben op de zakelijke transactie; en

indien de zakelijke transactie wordt voltooid, die doeleinden waarvoor de informatie oorspronkelijk is verzameld of die vervolgens door u worden goedgekeurd;

de bekendmaking heeft alleen betrekking op persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld in het kader van de Rechtopzon BV-dienst; en

indien de zakelijke transactie wordt voltooid, dient de betreffende derde partij uw persoonlijke informatie te blijven gebruiken en bekendmaken op een wijze die in alle materiële opzichten in overeenstemming is met de bepalingen van dit beleid, tenzij u instemt met een andere wijze. Behoudens enige wettelijke en contractuele beperkingen wordt u na de voltooiing van een zakelijke transactie waarbij of als gevolg waarvan uw persoonlijke informatie aan een derde partij is overgedragen of bekendgemaakt, zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. U gaat ermee akkoord dat een dergelijke kennisgeving kan worden verstrekt door op de website van Rechtopzon BV een aankondiging te publiceren.

BEPERKING VAN GEGEVENSVERGARING

Onze verzameling van persoonlijke informatie zal worden beperkt tot wat nodig is voor de doeleinden die in dit beleid zijn beschreven, of die wij anderszins vaststellen op of vóór het tijdstip waarop de informatie wordt vergaard.

We verzamelen persoonsgegevens via eerlijke en wettige middelen.

NAUWKEURIGHEID

Wij zullen ervoor zorgen dat uw persoonlijke informatie zo nauwkeurig, volledig en actueel mogelijk is als nodig is voor de beoogde doeleinden.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

We zullen persoonlijke informatie beschermen door beveiligingsmaatregelen die gepast zijn voor de gevoeligheid van de informatie, onder meer door het gebruik van de volgende maatregelen: fysieke maatregelen (bijv. gesloten archiefkasten, beperkte toegang, gepaste verwijdering van persoonlijke informatie), organisatorische maatregelen (bijv. veiligheidsmachtigingen, uitsluitend toegang door personen die daadwerkelijk over de informatie moeten beschikken), technologische maatregelen (bijv. wachtwoorden, encryptie) en opleiding van medewerkers.

OPENHEID

Informatie over ons beleid en onze praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie zal vrij beschikbaar worden gemaakt.

CONTACTINFORMATIE EN/OF BETWISTING VAN DE NALEVING VAN DIT BELEID

Voor alles wat te maken heeft met dit beleid, inclusief vragen of opmerkingen, of indien u meent dat wij dit beleid niet naleven, kunt u contact opnemen met:

info@Rechtopzon.nl

Wij zullen iedereen die vragen heeft of een klacht indient informeren over onze procedures voor vragen of klachten, al naargelang het geval. Als een klacht gegrond wordt bevonden, zullen wij passende maatregelen treffen, waaronder, indien nodig, de aanpassing van ons beleid en onze praktijken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit beleid is onderworpen aan Wbp en/of enige andere toepasselijke privacywetten en ons recht om dit beleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken te wijzigen. Door gebruik te maken van de Rechtopzon BV-website verklaart u zich akkoord met dit beleid. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij u op de hoogte brengen door op de website van Rechtopzon BV een aankondiging te publiceren. Wijzigingen in dit beleid worden van kracht wanneer deze wijzigingen op de website van Rechtopzon BV zijn gepubliceerd. Indien u de website van Rechtopzon BV en de Rechtopzon BV-dienst na de publicatie van enige wijzigingen in dit beleid blijft gebruiken, aanvaardt u de betreffende wijzigingen.