Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Over Rechtopzon

Vakbekwaamheid

Onze monteurs zijn speciaal opgeleid om deze zonnestroom installaties te kunnen installeren. Daarnaast hebben ze de allemaal de opleiding laagspanningsinstallaties gevolgd (NEN3140). 

 

Projectaansturing

Voor uw project zal er zoveel mogelijk worden gewerkt met één contactpersoon. Deze vormt de schakel tussen u als opdrachtgever en ons bedrijf. Deze heeft tot taak, om de met u gemaakte afspraken te communiceren, zodat de levering en uitvoering van de montagewerkzaamheden op een correcte manier plaats vinden. 

 

Ontwerp en tekeningen

Na opdracht worden de volgende schema’s door Rechtopzon  gratis verzorgd:

-         Opstelling op dak

-         Elektrische schema’s van de opstelling

-         Indeling strings

-         Keuring volgens NEN NTA 8013

 

Montage

In onze prijs bepaling is er rekening gehouden met het uitvoeren van de werkzaamheden tijdens de normale openingsuren van Rechtopzon. Onze openingsuren zijn van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 17.00 uur. Om het risico van te late levering uit te sluiten zal Rechtopzon de benodigde materialen inkopen zodra opdracht is verstrekt. Wijzigingen in de materiaalspecificatie kunnen derhalve leiden tot prijsconsequenties, dit zal altijd in overleg gebeuren.

 

Meerwerk

Voor meerwerkzaamheden wordt steeds een aparte werkbon gemaakt welke na goedkeuring en ondertekening door opdrachtgever, apart gefactureerd zal worden. Onze aanbieding is geheel compleet. Wij verwachten daarom dan ook geen meerwerk.

 

Veiligheid & gezondheid

Veiligheid en gezondheid is een belangrijk onderdeel van onze dagelijks werken en handelen. Al onze werkzaamheden zullen uitgevoerd worden volgens de ARBO-wetgeving.