Wie straks een duurzame energie-installatie wil installeren, kan niet meer rekenen op subsidie. In plaats daarvan komt er een korting op de energiebelasting.

Dat is een van de maatregelen uit het concept deelakkoord Gebouwde Omgeving, onderdeel van het Nationale Energieakkoord, dat NUzakelijk in handen heeft.

Eind oktober gingen overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven in op een uitnodiging van de Sociaal Economische Raad (SER) om samen - en in stilte - een breed gedragen energieakkoord te maken, waarin bindende afspraken staan over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. 

Dat overleg werd opgesplitst in vier zogeheten 'overlegtafels'. Dat waren de tafels Gebouwde Omgeving, Industrie, Innovatie en Transport. NUzakelijk heeft alleen het conceptakkoord van Gebouwde Omgeving.

 

Energieneutraal

 

Dat deelakkoord is een reeks maatregelen die ervoor moeten zorgen dat woningen, kantoren en gebouwen als zwembaden - samen de gebouwde omgeving genoemd - in 2050 netto geen energie uit het net meer mogen gebruiken, ofwel energieneutraal moeten zijn. Doordat de woningen dan extreem energiezuinig zijn, kan de resterende energievraag gedekt worden door zelf opgewekte stroom en warmte.

Als tussenstap moeten er bijvoorbeeld in 2020 bij een miljoen woningen en mkb-bedrijven duurzame opwekinstallaties zoals zonnepanelen geplaatst zijn, die voorzien in meer dan de helft van de energiebehoefte.

Om dit te stimuleren willen de partijen af van de subsidies op duurzame energie. Dit omdat de afgelopen jaren telkens bleek dat bepaalde subsidiepotjes heel snel leeg waren, terwijl andere vol bleven. Dat maakte de markt onzeker.

 

Belastingkorting

 

In plaats daarvan willen de partijen dat duurzame energie aantrekkelijk wordt door een belastingkorting. Nu bedraagt de energiebelasting ongeveer 12 cent per kilowattuur (kWh).

Zoals het er nu naar uitziet, wordt dit voor lokaal geproduceerde duurzame energie door bijvoorbeeld coöperaties en Verenigingen van Eigenaren verlaagd naar ongeveer 6 cent. De partijen zijn het echter nog niet eens over de precieze hoogte van de korting.

"Alle vormen van kleinschalige duurzame elektriciteit vallen onder het verlaagde tarief", zo staat er in het document. Maar sommige onderhandelaars willen daaraan toevoegen "behalve windenergie, om overstimulering te voorkomen".

De gederfde belastinginkomsten worden gecompenseerd met een verhoging van de energiebelasting voor niet-duurzame energie. "Niet zelf opwekkende aansluitingen gaan in dit scenario in 2020 ruim 31 euro meer betalen."

 

Energiefonds

 

Ook willen de partijen werk maken van energiebesparing. Zo komt er een nationaal revolverend energiefonds, waaruit leningen met lage rentes kunnen worden bekostigd.

De overheid stort hier 150 miljoen euro in en gaat er van uit dat marktpartijen en financiële instellingen dit aanvullen tot 600 miljoen euro. Dit plan is niet nieuw, maar was vorig jaar wel uit het akkoord tussen regeringspartijen PvdA en VVD verdwenen.

 

Kredietbemiddelaar

 

Ook wil de overheid energiebedrijven, aannemers en installateurs de mogelijkheid bieden om op te treden als kredietbemiddelaar. Daarvoor moeten zij vrijstelling krijgen van de Wet op het Financieel Toezicht.

Op die manier kunnen via deze bedrijven leningen worden afgesloten om energiebesparende maatregelen te nemen. Die kunnen dan worden terugbetaald via de energierekening.

 

Niet eens

 

Overigens zijn de partijen het niet overal over eens geworden. Zo is er nog steeds geen uitsluitsel over het energielabel. Een papiertje met een classificering (net als bijvoorbeeld bij auto's), die een indicatie geeft van de energiezuinigheid van een woning.

Het deelakkoord betreft een concept waarover de partijen het 14 mei eens werden. Tot 22 mei kon op deze versie commentaar geleverd worden. Volgens planning wordt het hele Nationale Energieakkoord in juni gepresenteerd.