Raghu Belur (Enphase): ‘Zonne-energie 2.0: elektriciteitscentrale geïntegreerd in micro-omvormer’

‘Enphase Ensemble maakt zonne-energie 2.0 mogelijk. Het is dé toekomst en integreert elektriciteitscentrales in micro-omvormers. ’ Aan het woord is Raghu Belur, mede-oprichter en vice president van Enphase.

Enphase leverde wereldwijd tot eind 2016 voor 620.000 pv-systemen zijn micro-omvormers. De producten vonden daarbij hun weg naar 110 verschillende landen. ‘Momenteel worden er 10.000 tot 15.000 micro-omvormers per dag verscheept’, duidt Belur. ‘Het tweede kwartaal van 2017 heeft daarbij een Europees verkooprecord opgeleverd.’

Volgens Peter van Berkel, general manager voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA) bij Enphase Energy, zullen de verkopen enkel toenemen. Mede door het betreden van nieuwe Europese markten en de toenemende vraag vanuit installateurs die mede gevoed wordt door de marktsegmenten nieuwbouw en sociale woningbouw. Zo werd vorig jaar ook in Nederland een officiële BV opgericht (red. Enphase is als sinds 2012 in de Benelux actief). ‘De oprichting van een Nederlandse rechtspersoon was een belangrijk onderdeel van onze groeistrategie in de Benelux op de lange termijn’, stelt Peter van Berkel. ‘In de komende periode zullen wij in Europa nieuwe markten aanboren, waaronder Duitsland. Die groei wordt mogelijk gemaakt doordat wij continu investeren en innovatie en hierdoor meer kunnen zijn dan een omvormermerk. Wij voegen daadwerkelijk iets: energiemanagement. Uit onderzoek van EuPD Research blijkt bovendien dat wij in Europa in het eerste kwartaal van 2017 een marktaandeel van 7 procent hebben behaald bij de verkoop van energieopslagsystemen.’

3 terabyte data
Doordat Enphase wereldwijd in meer dan 110 landen actief is, weet het bedrijf volgens Belur alles van de wereldwijde elektriciteitsnetten. ‘Wij weten zelfs meer over het energienetwerk dan de utiliteiten. Onze micro-omvormers communiceren immers niet alleen met de zonnepanelen, maar ook met onze eigen back-office. Per dag verzamelen wij 3 terabyte aan data. Ter vergelijking: dat is meer dan Twitter. Minstens even belangrijk is dat wij hierdoor onze micro-omvormers op afstand van nieuwe software kunnen voorzien. Op die manier hebben wij in Hawaii al een keer 25.000 pv-systemen op verzoek van de netbeheerder in 1 keer op afstand van nieuwe software voorzien om zo het energienet beter te kunnen balanceren en storingen te voorkomen.’

Roadmap
De roadmap van Enphase voorziet in de komende jaren installateurs van een nieuwe reeks producten. In de Benelux verkoopt Enphase momenteel de vierde generatie van zijn product. Op de thuismarkt Amerika is recentelijk de IQ6 en IQ6+ geïntroduceerd. De zesde generatie van de micro-omvormer is niet alleen een stuk kleiner en efficiënter (red. de efficiency is 97 procent) dan zijn voorganger, maar ook sneller te installeren en klaar voor het slimme energienet. ‘In de Benelux brengen wij de zevende generatie komend jaar op de markt’, stelt Belur. ‘Na certificering zal deze nieuwe micro-omvormer in april 2018 voor installateurs verkrijgbaar zijn. Dit wordt onze krachtigste micro-omvormer tot nu toe die zelfs zonnepanelen met een vermogen van 420 wattpiek aan kan.’

Een ander bijzonder aspect dat Belur niet ongenoemd wil laten is dat het aantal componenten in de IQ7 in vergelijking met de huidige vierde generatie met 25 procent zal afnemen waardoor de betrouwbaarheid van micro-omvormers ‘nog hoger komt te liggen’. ‘Bovendien zullen de kosten significant dalen. Deze trend zal in de IQ8 verder worden doorgezet.’

Zonne-energie 2.0
En de verre toekomst? Het is onze ambitie om ervoor te zorgen dat installateurs op den duur zelf kan kiezen of hij nog micro-omvormers wil installeren: of hij koopt een geïntegreerde AC_module of hij koopt de onderdelen los zoals nu het geval is. Bovendien wordt over 5 tot 10 jaar geen enkel pv-systeem meer zonder energieopslag geïnstalleerd. Vergelijk het maar met computers, daar hoef je vandaag de dag ook niet meer de videokaart apart te installeren zoals dat vroeger het geval was. De IQ8 maakt overigens de introductie van Enphase Ensemble mogelijk waarmee wij zonne-energie 2.0 gaan realiseren. Ensemble integreert een elektriciteitscentrale in de micro-omvormer. Daardoor zijn de zonnepanelen ook in staat om energie te produceren als het centrale elektriciteitsnetwerk platligt en gaan huiseigenaren daadwerkelijk offgrid. We hebben daadwerkelijk de code gekraakt.’

AC-zonnepanelen
Zonnepanelen met een geïntegreerde micro-omvormer ontwikkelt en verkoopt Enphase overigens al in Amerika. ‘Wij hebben deze technologie samen met LG en Jinko Solar ontwikkeld. Inmiddels zijn er zelfs 18.000 van deze AC-zonnepanelen met onze micro-omvormers verkocht. De verwachting is dat de volumes aanzienlijk gaan stijgen en dat we in 2017 meer dan 350.000 units zullen verkopen. Met een derde bedrijf zijn wij in onderhandeling. En als de vraag er vanuit installateurs is, zullen wij de fabrikanten ook weten te overtuigen deze AC-zonnepanelen in de Benelux te gaan vermarkten.’