De Nederlandse regering heeft in de stroom- en gasverbruiker een nieuwe melkkoe gevonden. En begint die nu flink uit te knijpen.

Een gemiddeld huishouden heeft dit jaar een meevaller van zo’n 100 euro op de energierekening, maar loopt toch nog enkele tientallen euro’s mis omdat de overheid tal van heffingen heeft verhoogd. Zo wordt er ruim 25 cent aan energiebelasting geheven op elke kubieke meter aardgas, een verhoging van 6 cent ten opzichte van 2015 en van ruim 50 procent ten opzichte van 2010.

En dan is er ook nog een ’opslag duurzame energie’, die in 2013 nog 0,23 cent per kuub bedroeg maar inmiddels 1,13 cent bedraagt.

Al met al valt het gasgedeelte van de energierekening, ondanks de fors gedaalde kale gasprijs, 2 euro hóger uit dan vorig jaar, blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanochtend publiceert. Maar liefst 52,5 cent van elke euro op die rekening gaat linea recta naar de schatkist.

Het belastingaandeel van de energierekening is, alle veranderingen meegerekend, gestegen van 40 naar 44 procent. Dat is een gemiddelde van gas- en stroomtaks – van elke euro op de stroomrekening eist de overheid 25,7 cent op.

Ook in de auto lift de Belastingdienst nog altijd grif mee. Zo daalde de benzineprijs tussen begin 2014 en begin 2015 met meer dan 25 cent per liter, maar deert dat de accijnsopbrengsten niet. In 2015 kreeg de overheid zelfs 100 miljoen euro méér brandstofaccijns binnen dan in het jaar ervoor. Ook de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting namen met 100 miljoen toe.

Advertentie
 
 

 

Daarmee horen de energiebelastingen van ons land tot de hoogste van Europa. Bijna 9 procent van alle belasting die we betalen staat onder het kopje ’milieubelastingen en -heffingen’. Dat gaat van accijns op benzine, motorrijtuigenbelasting en bpm tot de afvalstoffen- en rioolheffing. Het EU-gemiddelde staat op 6,4 procent, buurlanden België en Duitsland zitten daar nog onder.

In totaal ontvingen de Nederlandse overheden – het Rijk, maar ook provincies en gemeenten – vorig jaar 24,5 miljard euro aan milieutaks. Meer dan de helft daarvan (15,8 miljard) wordt al jaren door gewone huishoudens opgebracht, terwijl die maar voor 20 procent van de uitstoot van broeikasgassen verantwoordelijk zijn, aldus het CBS.

Bedrijven dragen samen 8,7 miljard euro aan milieutaks af. Het verschil tussen wat huishoudens en bedrijven aan milieubelastingen betalen is niet altijd zo groot geweest: in 2008 werden consumenten nog voor 14,6 miljard euro aangeslagen, en bedrijven voor 9,1 miljard.

Het ministerie van Financiën laat weten dat belastingen in de eerste plaats inkomsten zijn voor het land, al is dat niet de enige overweging, zegt een woordvoerder. „Bij de verdeling van de belastingdruk houdt het kabinet scherp oog voor de concurrentiepositie van het bedrijfsleven ten opzichte van andere landen en de werkgelegenheid.”