Afgelopen week bereikte de redactie van Solar Magazine het vervelende bericht van het faillisement van Energieker. Energieker was een van de prominente pv-installateurs die de afgelopen jaren een groot aantal installaties in Nederland realiseerde. Het bedrijf was een van de prominente leden van branchevereniging Holland Solar. Zojuist publiceerde Energieker onderstaande 'afscheidsbrief':


"Afscheid

Dit jaar bestond Energieker 5 jaar. 5 jaar actief in de zonne-energie. In 2008 door Frits Verhoef met een hele duidelijke missie gestart. Energieker heeft tienduizenden panelen in Nederland geïnstalleerd en we waren nog lang niet klaar. Helaas heeft het niet zo mogen zijn: We zijn door de huidige markt en de ontwikkelingen ingehaald.

Energieker BV heeft op 29 oktober 2013 haar activiteiten op het gebied van zonne-energie gestaakt. De directie en aandeelhouders hebben deze beslissing moeten nemen omdat de activiteiten onvoldoende winstgevend waren.

Energieker was in 2008 een van de snelle groeiers in de markt voor zonnestroomsystemen. We wisten vele toonaangevende en grote projecten, waaronder Heuvelrug Wonen, Ymere en meer recentelijk WindUnie en LTO succesvol uit te voeren. Het leverde Energieker een reputatie van transparante, betrouwbare, ervaren specialist.

Lang heeft Energieker kunnen vasthouden aan het leveren van kwaliteit. De prijsdalingen door de snelle opmars van zonnepanelen uit Azië, de economische ontwikkelingen en de heffing op de panelen uit China hebben echter vertragingen in het besluitproces, twijfel en onrust bij onze klanten veroorzaakt. Het was een uitdaging om onze hoge kwaliteit en service te blijven leveren, constant rekening houdend met de onvoorspelbaarheid van opdrachten en de minimale marges op de producten.

Helaas raakte Energieker betrokken bij de landelijke terugroepactie van zonnepanelen met defecte conjunctionboxen. De reparatie van deze panelen kon niet meer op de fabrikant Scheuten Solar worden verhaald omdat deze inmiddels failliet was verklaard. Wij hebben alles geprobeerd wat in ons vermogen lag om onze gedupeerde klanten tegemoet te komen. Echter de financiële buffers van Energieker waren onvoldoende om deze reparaties op eigen kracht uit te voeren.

Namens het hele team van Energieker danken wij klanten en relaties voor het vertrouwen en het geloof in onze organisatie. Wij betreuren het enorm dat wij dit niet langer in de huidige vorm kunnen waarmaken.


Bron: Solar Magazine