Vragen en antwoorden over het besluit verlaagt BTW tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief op de
arbeidskosten? Dit is geen uitputtende opsomming.
• Het aanbrengen/vernieuwen en onderhouden van een invalidentrap in de woning
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de riolering binnen het perceel van de woning
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van een dakterras of een veranda.
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van boilers, geisers, cv-installaties, gaskachels,
zonnepanelen en zonneboilers.
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van de badkamer, toilet en keuken.
• Het (aan)bouwen, vernieuwen en onderhouden van garages, schuren, carports, tuinhuisjes
e.d. Het verlaagde tarief op de arbeidskosten geldt alleen wanneer deze zich bevinden op
hetzelfde perceel als de woning.
• De renovatie van een bejaardentehuis, aanleunwoning, appartementencomplex. Alleen die
ruimten die ter beschikking staan aan de bewoners (waaronder de gemeenschappelijke
ruimten zoals de hal, trappenhuis, lift, recreatieruimte) worden als woning aangemerkt.
• Het uitbouwen van de woning, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een erker.
• Het onderhouden/vernieuwen en herstellen van een gevel.
• Het vegen/onderhouden/vernieuwen van schoorstenen.
• Het aanbrengen/vernieuwen van (dubbel) glas.
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van wandafwerking zoals tegels die zodanig zijn
aangebracht dat verwijdering daarvan schade toebrengt aan de wand als geheel.
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel
(gaan) uitmaken van de woning. Onder vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken
van de woning worden ook vloeren begrepen, die zodanig zijn aangebracht dat verwijdering
daarvan schade toebrengt aan de vloer als geheel. Bedoeld worden betonnen gietvloeren,
plavuizen, tegels, sommige parketvloeren en dergelijke.

Voor welke werkzaamheden geldt het verlaagde btw-tarief niet?
Dit is geen uitputtende opsomming!
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van zonwering, rolluiken e.d. die in bouwkundig
opzicht geen deel (gaan) uitmaken van de woning.
• Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een zwembad in de tuin. Geen renovatie en
herstel van de woning.
• Het aanbrengen/vernieuwen/onderhouden van omheiningen, tuinhekken (worden tot de tuin
gerekend).
• Het aanleggen/vernieuwen /onderhouden van een voetpad c.q. oprit naar de woning (behoort
bij de tuin en niet bij de woning).
• Het in eigen bedrijf of op locatie vervaardigen van kasten, deuren, kozijnen en dergelijke.
Slechts de arbeidskosten van het plaatsen valt onder het 6% tarief.• De bestaande woning wordt gesloopt en er komt een nieuwe woning. Er is sprake van een
nieuw vervaardigd goed.
• Het bestrijden van ongedierte. Geen renovatie en herstel van de woning.
• Het plaatsen/vernieuwen/onderhouden van een alarminstallatie of een airco-installatie. Het
verlaagde tarief mag wel worden toegepast als de installatie in bouwkundig opzicht onderdeel
uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
• Het plaatsen, vernieuwen of onderhouden van een sauna. Het verlaagde tarief mag wel
worden toegepast bij plaatsing, vernieuwing en onderhoud van de sauna als deze in
bouwkundig opzicht onderdeel uitmaakt of gaat uitmaken van de woning.
Algemeen:

De leverancier moet het verlaagde tarief aannemelijk maken. Dat betekent dat hij in zijn
boekhouding een verklaring voegt van de opdrachtgever dat de woning voldoet aan de eis dat de
woning ouder is dan twee jaar na het tijdstip van eerste ingebruikneming.