82 procent van Nederlanders wil meer zonne-energie

82 procent van de bevolking wil dat Nederland meer gebruik gaat maken van zonne-energie. Dit blijkt uit onderzoek van Ørsted, voorheen DONG Energy, onder ruim 2.000 respondenten.

Het onderzoek dat uitgevoerd is door Edelman Intelligence in opdracht van Ørsted blijkt dat wereldwijd 82 procent van de bewoners kiest voor een wereld die volledig draait op groene energie. De Groene Energie Barometer is gebaseerd op enquêtes onder 26.000 personen uit 13 landen.

De belangrijkste uitkomsten voor Nederland zijn:

  • 84 procent van de Nederlanders vindt dat Nederland het gebruik van steenkool moet uitfaseren;
  • Zonne-energie is van alle hernieuwbare energievormen het meest populair onder de respondenten;
  • 71 procent van de Nederlanders vindt dat de bouw en productie van meer groene energie draagt bij aan economische groei;
  • 82 procent van de Nederlanders wil dat Nederland meer gebruik maakt van zonne-energie; voor windenergie op zee is dit 76 procent en voor windenergie op land 67 procent.