Mijn winkelwagen

U hebt niets in uw winkelwagen.

Btw-aftrek voor zonnepanelen!

In deze instructie leest u wat de handelingen zijn om van het BTW voordeel gebruik te maken.

 Let op: Ondanks dat we met zorg deze instructie hebben opgesteld kunt u geen rechten ontlenen en de inhoud is onder voorbehoud van de specifieke beoordeling van de belastinginspecteur. U blijft zelf 100%  verantwoordelijk voor de te nemen stappen en het resultaat. Rechtopzon is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving in de nabije en verre toekomst. Kijk ook op de site van de belastingdienst voor meer informatie.

Zonnepaneel installatie, BTW en de belastingdienst
De Belastingdienst merkt u aan als BTW-ondernemer als u voldoet aan de voorwaarden dat u regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan uw energiebedrijf. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (tot 3x80A). Tot aan de datum van het zogenoemde Fuchs-arrest (20 juni 2013, zaak C-219/12) van het Europese Hof van Justitie ging de Belastingdienst er vanuit dat u geen BTW-ondernemer was. 

Wat houdt het btw voordeel in?
Als particulier kunt u de investering in een zonnepaneel installatie nog sneller terugverdienen, doordat u de btw van de aanschaf mag terug vorderen bij de belastingdienst. Dit scheelt u een aanzienlijk bedrag. Op een gemiddeld systeem bedraagt dit al snel € 800,- tot € 1.000,-! Dit recht ontstaat, doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer, die tegen een vergoeding aan uw energie leverancier elektriciteit levert.

Wat houdt het btw voordeel in?
Als particulier kunt u de investering in een zonnepaneel installatie nog sneller terugverdienen, doordat u de btw van de aanschaf mag terug vorderen bij de belastingdienst. Dit scheelt u een aanzienlijk bedrag. Op een gemiddeld systeem bedraagt dit al snel € 800,- tot € 1.000,-! Dit recht ontstaat, doordat u wordt gezien als producent van elektriciteit en dus als ondernemer, die tegen een vergoeding aan uw energie leverancier elektriciteit levert.

Besluit overheid
De minister van financiën heeft op 25 september 2013 in de Tweede Kamer duidelijkheid gegeven over de situatie omtrent btw en particulieren die een zonnepaneel installatie aanschaffen en exploiteren (n.a.v. uitspraak Europese Hof over de Oostenrijkse zaak Fuchs).

Een particulier is ondernemer voor de btw als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk, duurzaam en tegen vergoeding, levert aan zijn energieleverancier.

Dit betekent, dat een particulier:
- de btw die hij heeft betaald bij de aanschaf van een zonnepaneel installatie mag vorderen én
- de btw die hij ontvangt bij de levering van elektriciteit aan de energieleverancier – indirect via saldering op de factuur - moet afdragen 

Door de Nederlandse fiscale wetgeving kan een particulier genieten van de voordelen van vooraftrek van de btw, zonder dat hij hoeft te voldoen aan de plichten om btw af te dragen (vanwege de kleineondernemersregeling en ontheffing administratieve plichten).

 Hierdoor ontstaat per saldo de situatie dat een particulier alle btw op de aanschaf (zowel op materialen als arbeid) mag terugvorderen en daarmee zijn terugverdientijd met enkele jaren verkleint en het rendement verhoogt.

Wie kunnen BTW terugvorderen?

- Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen.

Wat moet u doen?

Om te kunnen genieten van het aanzienlijke voordeel moet u een aantal administratieve handelingen verrichten. Deze staan hieronder als ‘te verrichten stappen’ beschreven. Het doen van minimaal één btw aangifte zal de meest ingrijpende zijn.

Stap 1: Besluit om energie-opwekker te worden via een zonnepaneel installatie  
U besluit tot de aanschaf van een zonnepaneel installatie en het btw voordeel te genieten.

Stap 2: Inschrijving als btw ondernemer bij de Belastingdienst
U schrijft zich in als ‘startende ondernemer’ (voor de btw) via het formulier van de Belastingdienst
‘Opgaaf Startende onderneming’.
- Hoe u aan dit formulier komt en hoe u dit moet invullen, leest u in de Bijlage 1: Instructie stap

2. Let op: u bent hierdoor alleen ondernemer voor de btw en niet voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Aanvragen van een nummer bij de Kamer van Koophandel is niet nodig!

Stap 3: Verstrekken opdracht
U ondertekent de offerte voor de aanschaf van een zonnepaneel installatie.

Stap 4: Factuur bewaren.
Na ondertekening van de offerte voor uw zonnepaneel installatie, ontvangt u een factuur van uw leverancier. Deze heeft u nodig voor uw eerste btw aangifte. Bewaar deze dus goed!

Stap 5: btw (omzetbelasting) aangifte doen
U ontvangt van de Belastingdienst een btw nummer en bent ondernemer voor de btw. Dit betekent dat u verplicht bent om elk kwartaal btw aangifte te doen. Deze aangifte doet u digitaal, via een account op de website van de Belastingdienst, waarvoor u een inlognaam en wachtwoord ontvangt. Ten behoeve van deze aangifte moet u een btw administratie bijhouden.

U doet btw aangifte over het kwartaal waarin u het zonnepaneel installatie heeft aangeschaft. Hierbij trekt u de betaalde btw volledig af als voorbelasting btw. Dit gaat digitaal via de website van de belastingdienst. Hoe u deze btw aangifte invult, leest u in de Bijlage2: Instructie stap 5.

De Belastingdienst stuurt u automatisch een herinnering om de aangifte tijdig te doen.

Elk kwartaal doet u btw aangifte tot dat het volgende kalenderjaar is aangebroken en de ontheffing in gaat (zie stap 6). Koopt u in het begin van het jaar, dan moet u dus meerdere aangiftes doen. Koopt u in het laatste kwartaal dan hoeft u slechts één aangifte te doen.

LET OP: sinds 7 november 2013 heeft de belastingdienst een forfait regeling gemaakt die de verrekening van de btw op energie levering en inkoop een stuk gemakkelijker maakt. Dit houdt in dat wanneer u gebruikt maakt van de forfait regeling u geen BTW nota van uw energieleverancier hoeft te vragen of moet opsturen.

De belastingdienst gaat akkoord met de bedragen die in de forfait regeling staan. Deze zijn:

Opwekvermogen Wp/jaar               Forfait bedrag

0 – 1000                                               €  20,-

1001 – 2000                                        €  40,-

2001 – 3000                                        €  60,-

3001 – 4000                                        €  80,-

4001 – 5000                                        € 100,-

Stap 6: Ontheffing aanvragen

De Belastingdienst maakt de door u betaalde en teruggevorderde btw over op uw bankrekening. Na ontvangst van deze zogeheten vooraftrek btw, vraagt u via een brief aan de Belastingdienst een ontheffing voor de btw aangifte en administratie aan. Hierin beroept u zich op de “kleineondernemersregeling” (KOR). Deze ontheffing moet ingaan in het jaar NA aanschaf van het zonnepaneel installatie. Door de ontheffing hoeft u niet langer btw aangifte te doen en geen administratie bij te houden.
- Hoe u deze ontheffing aanvraag , leest u in de Bijlage: Instructie stap 6.

Stap 7: Vul jaarlijks het vragenformulier in

De Belastingdienst stuurt u jaarlijks een vragenformulier, waarmee zij controleert of u nog aan de voorwaarden voor de ontheffing voldoet. Deze vult u in en stuurt u retour.

Samenvattend
In het jaar van aanschaf krijgt u uw betaalde btw terug. Daarna vraagt u ontheffing aan, zodat u niet langer hoeft te voldoen aan de plichten van een btw ondernemer. Hierdoor heeft u uw betaalde btw terug gekregen en uw zonnepaneel installatie dus een aantal jaar eerder terugverdiend!

Let op: Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht een btw nummer aan te vragen!

 

 Bijlage 1 bij stap 2

 Invullen formulier ‘Opgaaf Startende onderneming’ van de Belastingdienst

 Vul het formulier ‘Opgaaf Startende onderneming’ van de Belastingdienst in en stuur het op naar uw belastingkantoor. U kunt het formulier downloaden op:

 http://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/opg_start_ondernem_handelsregister_on0202z1fol.pdf

 

a. Vraag het formulier op en vul het in vóór dat u uw eerste factuur ontvangt van de leverancier van uw zonnepaneel installatie.

b. Open het ontvangen formulier (PDF bestand) op uw PC en vul het digitaal in. Eventueel kunt u hetformulier ook eerst printen en daarna met de pen invullen.

c. Hieronder ziet u wat u bij elke vraag moet invullen:

 

1a           U kunt zelf kiezen wat u invult voor naam; logisch is uw ‘achternaam + zonnepanelen’, dus bv. Jansen zonnepanelen

1b           Het adres van uw woning waarop de zonnepanelen komen

1c           De datum van invulling van dit formulier. Let op: zorg dat deze datum vóór de datum van de factuur ligt,
               die u ontvangt voor de aanschaf van zonnepanelen

1d           Vul uw persoonlijke telefoonnummer in (mag vast of mobiel zijn)

1e           Vul ‘NVT’ in

2             Kruis ‘Eenmanszaak’ aan

3a           Vul hier al de gegevens van uzelf als particulier in

3b           Vul hier niets in

4             Als u zelf een belastingadviseur of boekhouder heeft die u helpt: vul hier zijn/haar gegevens in

5a           Kruis ‘Ja’ aan en ga naar vraag 6

6a           Vul 1 in (u verkoopt uw elektriciteit aan 1 energieleverancier (=afnemer))

6b           Een zonnepaneel installatie exploiteren en de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk,
               duurzaam en tegen vergoeding, leveren aan een leverancier.

7a           Kruis aan wat voor u van toepassing is. Dit is alleen bedoeld voor de inkomstenbelasting en niet voor de btw teruggave. 

                Geef aan welke inkomstenbronnen u heeft zoals loon of een uitkering

7b           Vul 0 uur in

7c           Vul 0 in (dit is de opbrengst minus de afschrijving in het 1e jaar)

7d           Als u inkomsten uit overige werk heeft, vul dan uw inkomsten in. In veel van de gevallen is dit niet van toepassing voor u.

8a           Vul hier standaard 0 euro in. Dit is het geschatte bedrag dat u in 1 jaar daadwerkelijk per saldo terug levert aan de leverancier (via het openbare netwerk). 

                Dit is niet exact in te schatten en er is sprake van zowel levering als terug levering.
                Hoeveel van de geproduceerde kWh u exact in eigen huis verbruik is moeilijk te bepalen.
                Het bedrag van 0 euro is een algemene, grove inschatting.

8b           Vul hier het volledige aanschafbedrag van de zon PV installatie in

8c           Kruis ‘Nee’ aan

8d           Kruis ‘Bedrijfsadres’ aan

9             Kruis ‘Nee’ aan

10           Kruis niets aan

11           Vul uw gegevens in. Vergeet u niet te ondertekenen !

d. Kopieer het ingevulde formulier voor uw eigen administratie en stuur het ingevulde formulier per post naar het lokale belastingkantoor van uw gemeente. Zie overzicht belastingkantoor adressen voor het juiste adres.  

 

Bijlage 2 bij stap 5

Invullen (kwartaal) aangifte omzetbelasting (btw) van de Belastingdienst

U krijgt een uitnodiging van de Belastingdienst om de aangifte omzetbelasting (btw) te doen. Hiervoor ontvangt u een inlognaam en wachtwoord van de Belastingdienst om in te loggen als ondernemer op www.belastingdienst.nl.

Na opening van het aangifteformulier vult u eerst in wat uw naam, functie (= eigenaar) en telefoonnummer zijn. Controleer of alle vooraf ingevulde gegevens kloppen.

Vul daarna de vragen in volgens onderstaande toelichting. 

1a en 1b                                               - Vul in de kolom ‘bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ de
Leveringen/diensten belast                omzet in van de producten/diensten, die u verkocht hebt. Vul in de
met hoog of laag tarief                         kolom ‘Omzetbelasting’ het btw bedrag over deze omzet in.
                                                                - Vul hier standaard in beide kolommen 0 in

1c Leveringen/diensten                    - Vul standaard 0 in

belast met overige
tarieven, behalve 0%

1d Privégebruik                                   - Vul standaard 0 in

1e Leveringen/diensten                    - Vul standaard 0 in
belast met 0% of niet bij u
belast

2 Leveringen/diensten                      - Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 2 niets in of eventueel 0
waarbij de heffing van
omzetbelasting naar u is
verlegd

3 Prestaties naar of in het                 - Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 3 niets in of eventueel 0
buitenland

4 Prestaties vanuit het                       - Vul bij de vragen betreffende hoofdstuk 4 niets in of eventueel 0
buitenland aan u verricht

5 Voorbelasting,                                 - Vul over de aangifte in het kwartaal waarin u uw
Kleineondernemersregeling              zonnestroomsysteem heeft gekocht, hier het volledige btw
                                                                  zonnestroomsysteem heeft gekocht, hier het volledige btw
                                                                  bedrag in dat u heeft betaald voor uw zonnepaneel installatie.
                                                                  Zie factuur van uw zonnepaneel installatie leverancier.
                                                                  Vul over de aangifte in de eventuele volgende kwartalen,
                                                                  standaard 0 in

Ondertekening                                    Stuur uw aangifte digitaal in door uw functie en wachtwoord in te geven.
                                                               Het advies is om de aangifte te printen en eventueel op te slaan op uw PC


 Bijlage 3 bij stap 6

 Brief ontheffing omzetbelasting / btw aangifte en administratie

 Hieronder volgt een voorbeeld van een brief die u naar uw belastinginspecteur van uw Belastingkantoor moet sturen om ontheffing te krijgen van de verplichting om omzetbelasting / btw aangifte te moeten doen en een btw administratie te moeten bijhouden.

 De teksten tussen < > haken moet u vervangen door de juiste gegevens in uw eigen situatie.

 VOORBEELD BRIEF

 <voorletters + achternaam>

 <adres>

 <postcode + woonplaats>

 <Burger Service Nummer (BSN)>

 <Woonplaats, datum>

 

Belastingkantoor <XXXXX>

 <Adres Belastingkantoor van uw gemeente, op te zoeken op: www.belastingdienst.nl/reken/gvk>

 Betreft: Verzoek om ontheffing administratieve verplichtingen en aangifte omzetbelasting / btw

  

Geachte mevrouw, mijnheer de belastinginspecteur,

Als eigenaar van een zonnepaneel installatie heb ik beperkte inkomsten door de levering van stroom. De BTW die ik ontvang door de levering van deze stroom is en blijft dusdanig laag, dat deze valt onder de minimale grens voor het verplicht bijhouden van een BTW boekhouding en het doen van de BTW aangifte.  Ik verzoek hierbij om ontheffing van administratieve verplichtingen en de plicht om periodiek btw aangifte te doen. De gewenste ingangsdatum is: <1 januari van het jaar NA het jaar waarop u het zonnestroomsysteem heeft aangeschaft>

Hoogachtend,

 <Handtekening>

 

Stappenplan BTW nummer aanvragen

Ga naar:

- de website www.belastingdienst.nl

- links midden en click op de tab "zakelijk" 

Selecteer zakelijk op www.belastingdienst.nl

 

- links onderaan en click op programma's en formulieren

Belastingdienst Programma's en formulieren


- click op 2e pull down en click dan op "Onderneming starten"

Onderneming starten voor btw teruggave

- onderaan lijstje en click op "Opgaaf startende onderneming niet ingeschreven in het handelsregister"

Opgaaf startende onderneming niet ingeschreven in het handelsregister

- in het vakje Downloaden en click op "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister) PDF"

Download Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister) PDF

 

 U kunt het formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister) PDF" hier downloaden.

Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister) PDF 

 

Opmerking: Bij vraag 1c dient u de datum in te vullen waarop u de opdracht heeft gegeven tot het plaatsen van zonnepanelen

(eigenlijk de vroegste datum die op orders en facturen van de leverancier voorkomt).

 

Wij hebben een formulier ingevuld met een fictieve naam. U kunt dit formulier gebruiken als voorbeeld.

Voorbeeld: Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister) PDF

 

Wanneer het formulier is ingevuld dient u het bestand op te slaan op uw computer. Dit wordt automatisch een PDF en kunt u dus niet meer wijzigen.

Wanneer u toch moet wijzigen, dient u bovenstaande proceduren van voren af aan weer uit te voeren. 

 

Het ingevulde formulier moet u uit printen, ondertekenen en per gewone post indienen bij de belastingdienst.

U kunt het adres vinden op de site www.belastingdienst.nl.

Ga naar:

- bovenaan contact

Adres belastingdienst voor het ingevulde formulier "Opgaaf startende onderneming (niet ingeschreven in het handelsregister)

 - click in de alinea "adressenlijst belasting- en douanekantoren"

 adressenlijst belasting- en douanekantoren

Als voorbeeld hebben wij in het pull down menu Maassluis ingevuld.

U kunt het formulier naar het geselecteerde kantoor opsturen.

Voorbeeld adres kantoor belastingdienst

 

Gefeliciteerd. U bent nu ondernemer voor de Belastingdienst.